Year : 2015 Volume : 1 Issue : 1

Full Text (PDF)

Seyyahlar Şehri İstanbul ve Tarihi Devinim İçerisinde Bir Kent Görüntüsü

Open Access

Abstract

Seyahatnameler çok eski çağlardan bu yana toplumların uzak medeniyetlere dair meraklarını kısmen de olsa gidermelerini sağlamış, sadece hakkında hikayeler ve kulaktan dolma bilgiler edinebildikleri medeniyetlere dair insanları aydınlatma gibi bir görev üstlenmişlerdir. Özellikle yaşanılan çağın güç odakları durumundaki devletler, imparatorluklar veya bu imparatorlukların başkentliğini yapan şehirler bu merak faktörünü hep üzerlerinde toplamışlardır. Döneminin en güçlü imparatorluklarına başkentlik yapmış olan İstanbul şehri de bu gün, gerek kültürel gerekse tarihi dokusu ile önemli bir çekim merkezi özelliğini taşımaktadır. Asya ve Avrupa'yı birleştiren konumu itibariyle medeniyetler arası bir köprü görevi üstlenen kent çok eski çağlardan bu yana pek çok seyyahı cezbetmiş, zorlu ve uzun yolculukları önemsemeksizin kendisine çekmeyi başarmıştır. Bu çalışmada İstanbul ziyaretlerini kaleme almış önemli seyyahların farklı dönemlerde çizdikleri İstanbul siluetleri araştırılarak yüz yıllar süresince siyasi, politik, dini ve kültürel değişimler çerçevesinde bunun seyahatnamelere nasıl yansıdığı ortaya koyulmuştur.

Keywords

İstanbul   Seyyah   Seyahatname  

Corresponding Author

Tolga Fahri Çakmak

Details

DOI 10.26650/jot.2015.1.1.0004

Full Text (PDF)

Seyyahlar Şehri İstanbul ve Tarihi Devinim İçerisinde Bir Kent Görüntüsü

Open Access

Abstract

Travel Books and travel notes have to extend reduced the curiosity of societies about ancient civilizations and they took played a major role in informing people about civilizations which been detailed only in second hand information and tales. Particularly; powers during the era, empires or capital cities of this empires have raised curiosity. Today Istanbul, being the capital of most powerful empires of era, has an important role with cultural and also historical heritage. The city connecting Asia and Europe is like a bridge between civilizations and it has attracted travelers since much early times; despite challenges in travel during the era, it has succeeded to attract various international authors as well. This study reviews important travelers’ notes and writings on İstanbul in different times and presented how it reflected on the travel books from the perspective of political, religious, cultural changes along centuries.

Keywords

Istanbul   Traveler   Travel-book  

Corresponding Author

Tolga Fahri Çakmak

Details

DOI 10.26650/jot.2015.1.1.0004

Full Text (PDF)